قوانین داوری کشتی با عقب گرد به گذشته دوباره تغییر کرد

قوانین داوری کشتی جهان با یک عقب گرد سئوال برانگیر و دوباره معتبر شدن بندهای حذف شده، برای چندمین بار حداقل در فاصله دو المپیک گذشته 2012 و 2016 دچار ...

2017/05/31-12:05

جام جهانی 2017 نخستین ازمایش جدی برای علی اشکانی

جام جهانی کشتی فرنگی 2017 از صبح رور پنج شنبه با شرکت 8 تیم برتر جهان از جمله ایران در ابادان اغاز خواهد شد که از چند جنبه برای فدراسیون ...

2017/05/20-06:05

اشتراک گذاری