کشتی آزاد نوجوانان 2019 جهان – وزن کشی 5 وزن نخست انجام شد

مراسم قرعه کشی مسابقات 5 وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان 2019 جهان که در شهر صوفیه بلغارستان جریان دارد، عصر امروز برگزار شد و نمایندگان ایران حریفان خود را ...

2019/07/28-23:07

اشتراک گذاری