کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی – بازگشت قاطعانه حسن یزدانی به کشتی

رقابت های کشتی آزاد رنکیگ اتحادیه جهانی جام امره پولیاک و وارگا یانوس عصر جمعه در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد و تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان با 8 نماینده ...

1403/03/19-01:03

اشتراک گذاری