نفرات برتر چهل و دومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام تختی مشخص شد

چهل و دومین دوره رقابت های کشتی آزاد جام تختی با مشارکت تیم های ارمنستان و گرجستان به عنوان مهمان عصر امروز با مشخص شدند نفرات برتر اوزان دهگانه به ...

1401/03/20-20:03

اشتراک گذاری