UWW برترین فرنگی کاران 2021 جهان را اعلام کرد

اتحادیه جهانی کشتی برترین فرنگی کاران سال ۲۰۲۱ جهان را معرفی و به ترتیب برای نفرات اول تا سوم 10 ، 7 و 3 هزار دلار جایزه نقدی پاداش اختصاص ...

1400/09/13-00:09

اشتراک گذاری