اتحادیه جهانی کشتی برترین آزادکاران 2021 جهان را اعلام کرد

اتحادیه جهانی کشتی برترین آزادکاران سال ۲۰۲۱ جهان را معرفی و برای نفرات اول تا سوم به ترتیب 10 ، 7 و 3 هزار دلار جایزه نقدی اختصاص داد.

1400/09/13-00:09

اشتراک گذاری