فهرست المپیکی های کشتی اتحادیه جهانی در پاریس تکمیل شد

با به پایان رسیدن آخرین مرحله از رقابت های گزینشی کشتی و تقسیم 54 سهمیه دیگر فهرست نهایی 288 نفره اتحادیه جهانی برای شرکت در بازی های المپیک 2024 پاریس ...

1403/02/25-22:02

اشتراک گذاری