کارگاه های پیش نیاز مربیگری و داوری کشتی کلاسیک بانوان برگزار می شود
1396/05/15-11:05
2012
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : مربیان داوران

کارگاه های پیش نیاز مربیگری و داوری کشتی کلاسیک بانوان برگزار می شود

زمان : دهه پایانی مرداد و نیمه اول شهریورماه و در مناطق مختلف کشور

کارگاه های پیش نیاز مربیگری و داوری کشتی کلاسیک بانوان در دهه پایانی مرداد و نیمه اول شهریور ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir و به نقل از فدراسیون کشتی، این کارگاه قرار است طی روزهای 29 تا 31 مردادماه در استان خوزستان برگزار شود.
همچنین کارگاه های پیش نیاز مربیگری کشتی کلاسیک بانوان نیز در 5 منطقه کشور به شرح زیر برگزار می شود.
1- استان گلستان، شهر گرگان (20 تا 23 مردادماه)
2- استان یزد (26 تا 29 مردادماه)
3- استان خراسان شمالی (31 مرداد تا 3 شهریورماه)
4- استان بوشهر (6 تا 9 شهریورماه)
5- استان تهران (13 تا 16 شهریورماه)
کشتی کلاسیک بانوان – داوری و مربیگری

اشتراک گذاری