نفرات برتر کشتی پهلوانی قهرمانی کشور مجوز حضور در یک رشته از انتخابی های تیم ملی را دارند
2017/05/28-11:05
2116
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی

نفرات برتر کشتی پهلوانی قهرمانی کشور مجوز حضور در یک رشته از انتخابی های تیم ملی را دارند

رقابت های انتخابی 14 تا 16 تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد

فدراسیون کشتی اعلام کرد که نفرات برتر رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور مجوز شرکت فقط در یک رشته از انتخابی تیم های ملی کشتی را که 14 تا 16 تیر ماه در تهران برگزار می شود را خواهند داشت.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir بر اساس مصوبه شورای فنی تیم های ملی کشتی، کشتی گیران برتر مسابقات کشتی پهلوانی کشور (مشهد – 1395) دارای مجوز حضور در مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز هستند، اما صرفا مجوز حضور در یک رشته (آزاد، فرنگی، پهلوانی) را خواهند داشت.

مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و تیم ملی پهلوانی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

انتخابی تیم های ملی 96 – کشتی آزاد- فرنگی – پهلوانی

اشتراک گذاری