قوانین کشتی دوباره تغییر کرد، جریمه اخطار نقض مقررات کشتی فرنگی مجددا 2 امتیازی شد
1396/12/27-18:12
1247
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی

قوانین کشتی دوباره تغییر کرد، جریمه اخطار نقض مقررات کشتی فرنگی مجددا 2 امتیازی شد

جریمه نقض مقررات کشتی آزاد همچنان یک امتیازی باقی ماند

اتحادیه جهانی کشتی دوباره دست به تغییرات قوانین و یکی از بنده های تعیین کننده یعنی اخطار و میزان جریمه زد که می تواند در عوض شدن جای برنده و بازنده و جابه جایی برندگان مدال به ویژه در رقابت های مهم بین المللی کشتی فرنگی، نقش مهمی داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir جلال کاکاوند داور ممتاز بین المللی سابق و یکی از داوران کلاس جهانی ایرانی الاصل که ریاست کمیته داوران کشتی سوئد را نیز به عهده دارد، همچون همیشه بلافاصله بندهای تغییر کرده را ترجمه و در کانال های مجازی آموزشی در اختیار داوران، مربیان و اهالی فن پیگیر کشتی ایران قرار داده است که در جای خود مورد تقدیر است.

ترجمه بندهای تغییر کرده قوانین بدون دخالت در متن نوشته شده به وسیله جلال خان کاکاوند به شرح زیر است :

آرتیکل 8 ( ماده 8 )

 شفاف سازی شاخص های رده بندی در سیستم نوردیک )تعداد شرکت کننده در یک وزن کمتر از 6 نفر(

 در مسابقات با سیستم نوردیک، کشتی گیری که تعداد بردهایش از همه بیشتر باشد، نفر اول محسوب می شود.

 اگر درهمان گروه تعداد بردهای دو کشتی گیر با هم برابر باشد، نتیجه مسابقه فیمابین آنها نفراول را مشخص می نماید.

 در کلیه موارد دیگر که کشتی گیران با هم برابر هستند، رده بندی از طریق معیارهای زیر مشخص می شوند:

.1 بالاترین امتیاز رده بندی

.2 بالاترین تعداد برد با ضربه فنی

.3 بالاترین تعداد برد با برتری فنی

.4 بیشترین تعداد امتیاز گرفته شده

.5 کمترین تعداد امتیاز داده شده

.6 پائینترین شماره قرعه کشتی در زمان وزن کشی

آرتیکل 21 ( ماده 21 )

 استفاده از ویدیو در زمان مشورت بین داوران مجاز نمی باشد.

آرتیکل 47 ( ماده 47 )

 محدودیت زمانی برای دادن تذکر کم کاری ملغی شده است، ضمن اینکه حداکثر فقط یکبار تذکر کم کاری و قرار گرفتن در خاک )در صورتی که کشتی گیر فعال قرار گرفتن در خاک را انتخاب کند( برای هر پریود ( تایم ) در نظر گرفته شده است.

 نتیجه کشتی منفی در کشتی آزاد اخطار به خاطی و 1 امتیاز به حریف او و در کشتی فرنگی اخطار به خاطی و 2 امتیاز به حرف او می باشد.

آرتیکل 49 ( ماده 49 )

 جریمه فرار از فن در کشتی آزاد اخطار به خاطی و 1 امتیاز به حریف او و در کشتی فرنگی اخطار به خاطی و 2 امتیاز به حرف او می باشد.

آرتیکل 50 ( ماده 50 )

 جریمه فرار از تشک در کشتی آزاد و فرنگی به همان شیوه فرار از فن می باشد به استثناء فرار از تشک در حالت خطر در هر دو سبک (رشته) کشتی که خاطی با یک اخطار و 2 امتیاز به حرف او جریمه می شود.

آرتیکل 52 ( ماده 52 )

 خطای پا از جانب کشتی گیر مهاجم در کشتی قرنگی:

 بار اول، تذکر

 بار دوم، اخطار به وی و 1 امتیاز به حریف او

 خطای پا از جانب کشتی گیر مدافع در کشتی فرنگی:

 بار اول، اخطار به وی و 2 امتیاز به حریف او

 سلب صلاحیت از ادامه مسابقه   (disqualification)  

آرتیکل 53 ( ماده 53 )

 در صورت انجام اعمال خشن و وحشیانه ( ناجوانمردانه )، مجرم کارت قرمز دریافت می کند و از کل مسابقات محروم می شود.

ترجمه و تنظیم، جلال کاکاوند

استکهلم 17 مارس 2018 برابر با 26 اسفند 1396

پایگاه خبری اخبار کشتی ایران – قوانین کشتی – اتحادیه جهانی کشتی

اشتراک گذاری