قضاوت فینال کشتی سنگین وزن پهلوانی کشور زیر ذره بین فدراسیون کشتی
2018/01/13-22:01
1577
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی های سنتی

قضاوت فینال کشتی سنگین وزن پهلوانی کشور زیر ذره بین فدراسیون کشتی

داوری مشکل داشت

فدراسیون کشتی امروز صبح شنبه یک جلسه ویژه داوری برای بررسی قضاوت فینال سنگین وزن رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی بزرگسالان کشور در مشهد، برگزار کرد که در نهایت تشکیلات داوری قضاوت این کشتی را مقصر دانست .

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir با توجه به اعتراض رسمی هیات کشتی استان خراسان رضوی به رای داوران در مسابقه فینال سنگین وزن کشتی پهلوانی کشور در روز 21 دی ماه در مشهد، فیلم کشتی مذکور از سه زاویه، چندین بار توسط اعضای حاضر در جلسه بررسی و پس از بحث تبادل نظر نتایج ذیل به جمع بندی اعضای مذکور رسید.
1-  کشتی گیر دوبنده قرمز زودتر از سوت آغاز مسابقه، اقدام به زیرگیری نمود، که می باید از سوی داور وسط، کشتی متوقف و مجددا در شرایط قانونی آغاز می گردید.
2- اشتباه داور وسط و تعجیل در اعلام آغاز مسابقه، قبل از استقرار کامل دو کشتی گیر در وسط تشک مطابق ضوابط جاری.
3- اشتباه کادر فنی کشتی گیر دوبنده آبی و تاخیر در اعلام چلنج (بیش از 5 ثانیه مطابق ضوابط) برای اعتراض به اقدام کشتی گیر دوبنده قرمز به زیرگیری پیش از سوت داور.
4- اشتباه رئیس تشک و عدم مدیریت مناسب کشتی پس از انجام اشتباه داور وسط، از طریق قطع کشتی و آغاز مجدد آن.
5- اشتباه رئیس تشک و عدم استفاده از فرصت چلنج اعلام شده توسط کادر فنی کشتی گیر دوبنده آبی، برای بازنگری در رای اعلامی.
6- اشتباه سرپرست فنی مسابقات و عدم مدیریت مناسب کشتی پس از اعلام چلنج از سوی کادر فنی کشتی گیر دوبنده آبی، برای باز نگری در رای اعلامی.
7- برخلاف مصوبه کمیسیون داوران، هیچ یک از داوران بین المللی دارای درجه یک ویژه در مسابقات قهرمانی کشور کشتی پهلوانی سال 1396، حضور نیافتند. اشتباه مذکور متوجه رئیس کمیسیون داوران می باشد.
8- برخلاف مصوبه کمیسیون داوران محمد ابراهیم امامی به عنوان نماینده کمیسیون داوران در کشتی پهلوانی در مسابقات مذکور حضور نیافت. 
با توجه به نتایج فوق الذکر، و به منظور احترام به تمامی علاقمندان به کشتی کشور و همچنین ارج گذاری به اصل عدالت در امر قضاوت در مسابقات کشتی، فدراسیون کشتی ایران در خصوص بندهای یادشده و عوامل اجرایی مسئول تصمیم گیری خواهد نمود.
رسول خادم و رضا لایق رییس و دبیر فدراسیون، سیروس پور مشاور عالی فدراسیون، عیسی مومنی مدیر تیم های ملی کشتی های سنتی، طاهرخانی، کریمی و صادقی اعضای کمیته داوران، فروتن داور بین المللی و هاشمی نسب داور بین المللی که به تازگی بازنشسته شده است در این نشست حضور داشتند.

کشتی پهلوانی – جابرصادق زاده- اخبار کشتی ایران

 

اشتراک گذاری