قانون جدید UWW اعلام شد: حضور در مسابقات قاره ای شرط حضور در رقابت های جهانی شد
2018/05/28-11:05
617
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر :

قانون جدید UWW اعلام شد: حضور در مسابقات قاره ای شرط حضور در رقابت های جهانی شد

کشورها با همان تعداد کشتی گیری که در رقابت های قاره های شرکت می کنند، باید در جهانی حاضر شوند

اتحادیه جهانی کشتی UWW قانون تازه ای را به فدراسیون های ملی اعلام کرد که براساس آن هر کشور صرفا با تعداد نفراتی که در رقابت های قاره ای شرکت می کند، می تواند گام در مسابقات جهانی بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir با قانون جدید UWW تعداد کشتی گیران شرکت کننده یک کشور در رقابت های قهرمانی جهان از این پس نباید از تعداد کشتی گیران شرکت کننده آن ها در مسابقات قاره ای بیشتر باشد.

به این ترتیب کشورهایی که امسال قصد دارند در رقابت های قهرمانی جهان در مجارستان (28 مهر تا 4 آبان ماه) شرکت کنند می بایست با تعداد نفراتی که در رقابت های قاره ای حضور یافته اند راهی بوداپست بشوند که به نظر می رسد، تصمیم منطقی هم باشد.

UWW ,اتحادیه جهانی کشتی , پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری