فرق فرار از تشک و خروج پا از تشک به وسیله مدافع
1396/03/23-11:03
7034
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : نکات آموزشی

فرق فرار از تشک و خروج پا از تشک به وسیله مدافع

مربیان و کشتی گیران باید به این نکته توجه کنند

قانون فرار از تشک در کشتی مدرن امروز از اهمیت خاصی برخوردار است که مربیان و کشتی گیران باید به تفاوت بین آن و خروج پا از تشک توجه داشته باشند که عدم تمایز بین این دو می تواند منجر به رد و بدل شدن امتیاز و تغییر نتیجه مسابقه بشود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir  مربیان و کشتی گیران باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که اخیرا موضوع فرار از تشک، فرار از فن و خروج پا از تشک و در نهایت بستن کشتی که با عنوان کشتی منفی (negative wrestling ) در کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی که مبنای تدوین قوانین جدید را به عهده دارد، سخت مورد توجه قرار گرفته و در جهانی 2017 فرانسه نیز رعایت دقیق آن در صدر کار داوران قضاوت کننده قرار خواهد گرفت .

در فیلمی که ملاحظه می شود، مدافع از تشک فرار کرده و در قانون جدید با اخطار نقض مقررات( O ) و 2 امتیاز جریمه خواهد شد و مربیان نباید آن را با خروج پا از تشک و یک امتیاز به سود مجری اشتباه نگیرند.

بدون شک مربیان برای آشنایی کامل کشتی گیران خود با تفاوت بین خروج پا از تشک و فرار از تشک ، در خلال تمرینات آنها را با این موضوع آشنا کند.

البته در موضوع خروج پا از تشک موارد بسیاری وجود دارد مانند هل دادن بدون درگیری ( pushing out ) که باید مورد توجه داوران قرار گیرد و ما نیز در آینده به آن خواهیم پرداخت.

فرار از تشک – خروج پا از تشک ، آموزش قوانین داوری

 

 

اشتراک گذاری