شورای فنی مجوز حضور سوریان و نوروزی در رقابت های تیم ملی کشتی فرنگی را صادر کرد
2017/05/25-20:05
683
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی مربیان

شورای فنی مجوز حضور سوریان و نوروزی در رقابت های تیم ملی کشتی فرنگی را صادر کرد

تایید کشتی گیران واجد شرایط انتخابی

شورای فنی تیم ملی کشتی فرنگی در تازه ترین نشست خود که روز (چهارشنبه) در محل خانه کشتی برگزار شد، ضمن بررسی عملکرد تیم های ملی در رقابت های قهرمانی آسیا در هند و بازی های کشورهای اسلامی در باکو آذربایجان و راه کارهای رفع نواقص فنی کشتی گیران، مجوز شرکت حمید سوریان و امید نوروزی قهرمانان المپیک 2012 در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir شورای فنی در این خصوص یادآور شده است که کشتی گیران شاخص یاد شده می توانند در صورت علاقمندی به حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، در مسابقات مذکور شرکت نمایند.

 

مصوبات این نشست به شرح زیر است:

1-  گزارش عملکرد کشتی گیران در مسابقات قهرمانی آسیا هندوستان و مسابقات بازی های کشور های اسلامی از سوی محمد دلیریان سرپرست تیم ملی بزرگسالان ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، توجه به رفع نواقص تاکتیکی و تکنیکی کشتی گیران در شرایط کشتی در سر پا، به عنوان نکته ضروری تمرینات فنی کشتی گیران در اردوهای تیم ملی مورد تاکید واقع شد.

همچنین مقرر گردید سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی ، موضوع تقویت کادر فنی را مورد پیگیری قرار دهد.
2-  مقرر شد سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نسبت به طراحی تمرین برای وزن به وزن کشتی گیران به تفکیک اقدام نماید، همچنین با توجه به اینکه رفع برخی از اشکالات فنی در رده سنی بزرگسالان به دلیل شکل گرفتن شیوه کشتی کشتی گیران مذکور، به سادگی قابل حل نمی باشد، ارتقای سطح آمادگی جسمانی کشتی گیران مورد تاکید ویژه اعضای شورای فنی در برنامه ریزی های تمرینی طراحی شده از سوی سرمربی بزرگسالان واقع شد.
3-  کشتی گیران واجد شرایط بر اساس فرآیند انتخابی تیم ملی وزن به وزن بررسی و معرفی شدند. همچنین کشتی گیران دارای شرایط خاص (مجوز کمیته پزشکی – مجوز حضور در جهانی اوزان غیر المپیکی – مجوز خاص به برخی استعداد های جوان) نیز بررسی و برخی از آنها مجوز حضور در انتخابی تیم ملی را دریافت کردند.
4-  آقایان حمید سوریان و امید نوروزی قهرمانان المپیک 2012 لندن، از سوی شورای فنی مجوز حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی را دریافت کردند.

کشتی گیران شاخص یاد شده می توانند در صورت علاقمندی به حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، در مسابقات مذکور شرکت نمایند.

 

شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی

اشتراک گذاری