ریسک ، ( No Risk )یکی از بندهای مهم قوانین داوری
1396/03/24-11:03
6646
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : نکات آموزشی

ریسک ، ( No Risk )یکی از بندهای مهم قوانین داوری

اشتباه در درک این قانون، نتایج بسیاری از کشتی ها را تغییر می دهد

یکی از بندهای مهم قوانین جدید و مدرن داوری کشتی که در کلینیک های پیشرفته مربیگری و داوری همواره مورد توجه مدرسان اتحادیه جهانی کشتی قرار دارد، ریسک ( RISK) و ( No Risk ) است که عدم آگاهی کامل به این قانون بسیاری از نتایج حساس در رقابت های مهم بین المللی را تغییر داده و جای برنده و بازنده را عوض می کند.

مربیان ، کشتی گیران و داوران باید به درستی این قانون را بیاموزند

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir نکته مهم این قانون این است که عوامل درگیر کشتی از جمله مربیان، کشتی گیران و به ویژه داوران به درستی تشخیص دهند که تکنیک اجرا شده از سوی مجری ریسک بوده یا تمارض ( Simolation) و همچنین بدل از سوی مدافع به درستی صورت گرفته است یا خیر.

برای اینکه این موضوع روشن شود، دو فیلم جداگانه از مجموعه فیلم های مدرسان اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شده است که اولی ریسک بودن تکنیک و دومی ریسک نبودن آن را کاملا نشان می دهد.

در واقع بهترین راه تشخیص ریسک بودن و یا نبودن اجرای یک تکنیک در سرپا برای کوچ های کنار تشک و داوران قضاوت کننده آن است که ایا زانوی مجری در زمان اجرا قبل از عکس العمل مدافع به تشک اصابت می کند یا خیر، اگر مجری تکنیک را اجرا کند و بدون عکس العمل مدافع در خاک وی قرار گیرد، داور موظف به سرپا دادن کشتی است ، اما اگر در وسط راه و قبل از اصابت زانو به تشک به وسیله مدافع گرفته و در خاک نشانده شود، 2 امتیاز برای مدافع در بر خواهد داشت .

از دوستان علاقمند تقاضا می شود برای پربارتر شدن بخش نکات آموزشی اگر فیلم های کوتاهی دارن که می شود به وسیله آن مطالب حساس تاثیرگذار در رقابت های کشتی را تشریح کرد، از طریق ارتباط با ما به پایگاه خبری اخبار کشتی ایران ارسال کنند تا بلکه سایر اعضای بزرگ جامعه کشتی نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

نکات آموزشی – کشتی – قوانین داوری

اشتراک گذاری