تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهانی 2018 مجارستان اعلام شد
2018/09/30-02:09
735
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهانی 2018 مجارستان اعلام شد

احتمال اعزام تیم با ترکیب ناقص

شورای فنی تیم های ملی عصر روز شنبه تشکیل جلسه داد و نفرات اعزامی به رقابت های جهانی 2018 مجارستان را انتخاب کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir  و به نقل از فدراسیون کشتی، یکی از مصوبات این نشست اختیار به مدیر تیم های ملی برای انتخاب نفرات در صورت اعزام تیم با ترکیب ناقص به رقابت های جهانی بود.

صورتجلسه شورای فنی کشتی فرنگی به شرح زیر است:
 ۱) مقرر گردید با استناد به مفادبند 13 از بخش توضیحات فرآیند انتخاب تیم های ملی کشتی کشور در سال فنی 97 – 96 مبتنی بر : 
"مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود، ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابـت های بـین المللـی اصلی (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد .

شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط اجازه دارد بر مبنای عملکرد بین المللی کشتی گیران برتر در هر وزن در رقابت های انتخابی ملی بر اساس پیشهاد کادر فنی مربوطه، نسبت به تعیین کشتی گیر واجد شرایط برای پوشیدن پیراهن تیم ملی اقدام نماید"، بدینوسیله اعضای تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران برای حضور در رقابت های جهانی مجارستان به شرح ذیل اعلام می گردد.
55 کیلوگرم: مسلم نادری خادم (نفر اول انتخابی تیم ملی + عملکرد فنی مناسب تر در رقابت های بین المللی ملاک عمل کادر فنی، نسبت به سایر نفرات برتر این وزن)
60 کیلو گرم: مهرداد مردانی (نفر اول انتخابی تیم ملی + عملکرد فنی مناسب تر در رقابت های بین المللی ملاک عمل کادر فنی، نسبت به سایر نفرات برتر این وزن)
63 کیلو گرم: محسن حاجی پور (نفر اول انتخابی تیم ملی + دارای سابقه و تجربه بیشتر در حضور در رقابت های بین المللی نسبت به سایر نفرات برتر این وزن در مسابقات انتخابی تیم ملی)
67 کیلوگرم: محمدرضا گرایی (نفر اول انتخابی تیم ملی + عملکرد فنی مناسب تر در رقابت های بین المللی ملاک عمل کادر فنی، نسبت به سایر نفرات برتر این وزن)
72 کیلوگرم: علی گرایی( نفر دوم انتخابی تیم ملی دروزن ۷۷ کیلوگرم + عدم کارنامه با ثبات، مناسب و متناسب با کلاس جهانی کشتی گیران برتر انتخابی تیم ملی در وزن ۷۲ کیلوگرم +کارنامه خارجی مناسب و واجدشرایط نسبت به سایر کشتی گیران ذیربط)
77 کیلوگرم: پژمان پشتام (نفر اول انتخابی تیم ملی+ جوان و دارای شرایط فنی مناسب برای سرمایه گذاری فنی + عملکرد فنی رو به جلو در رقابت های بین المللی)
82 کیلوگرم: سعید عبدولی (عدم کارنامه مناسب و متناسب با کلاس جهانی در دو سال گذشته برای نفرات برتر وزن ۸۲ کیلوگرم انتخابی تیم ملی + سابقه و کارنامه خارجی برتر و مناسب تر نسبت به سایر نفرات برتر در این وزن + شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی و خروج از جدول پیش از رقابت های نهایی به دلیل انضباطی)
87 کیلوگرم: حسین نوری (نفر اول انتخابی تیم ملی + کارنامه و سابقه مناسب تر در رقابت های بین المللی نسبت به سایر نفرات برتر این وزن)
97 کیلوگرم: مهدی علیاری (دارای مجوز پزشکی عدم حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی + عدم کارنامه مناسب نفرات برتر انتخابی تیم ملی در این وزن + دارای سابقه و کارنامه مناسب تر در رقابت های بین المللی نسبت به سایر نفرات برتر این وزن)
130 کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (نفر دوم مسابقات انتخابی تیم ملی + عملکرد فنی مناسب تر در رقابت های بین المللی ملاک عمل کادر فنی نسبت به سایر نفرات برتر این وزن)

۲) مقرر گردید با توجه به شرایط و تنگنا های مالی و هزینه های غیر قابل پیش بینی ارز، بلیط و تدارکات اعزام تیم ها، در صورت محدودیت منابع جهت اعزام تیم های ملی بزرگسالان، مدیر تیم های ملی بزرگسالان مجوز دارد نسبت به انتخاب کشتی گیران برتری که شانس کسب نتیجه و ارائه عملکرد فنی مناسب تری را در مسابقات جهانی دارند، بر اساس پیشنهاد کادر فنی اقدام نماید.
3- مقرر گردید موضوع رفتار ناهنجار کشتی گیران مربوطه پس از مسابقات درون اردویی روز هفتم مهرماه، بنا به درخواست اعضای شورای فنی به کمیته اخلاق و انضباطی  اعلام شود.
4- مقرر گردید به منظور توجه به نفرات اول انتخابی تیم ملی، آقایان علی ارسلان، یوسف قادریان و علی اکبر حیدری در فرآیند انتخابی تیم ملی در سال فنی 97 – 98 مجوز حضور در مرحله اول انتخابی تیم ملی را دارا باشند.

تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ,پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری