اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از دوم دی ماه دوباره برقرار می شود
2017/12/20-12:12
978
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی آزاد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از دوم دی ماه دوباره برقرار می شود

31 کشتی گیر برای شرکت در این اردو که تا 14 دی ماه در خانه کشتی ادامه خواهد داشت، دعوت شدند

فدراسیون کشتی از برقراری دوباره اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان طی روزهای دوم تا چهاردهم دی ماه در خانه کشتی شماره یک تهران خبر داده 31 کشتی گیر را نیز برای شرکت در این اردو دعوت کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir بر اساس این خبر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقا نیا (کرمان) عرفان آئینی – حسن رحیمی (تهران) ایمان صادقی- مسعود اسماعیل پور- بهنام احسان پور (مازندران) میثم نصیری (زنجان) سید احمد محمدی (مازندران) یونس امامی – پیمان بیابانی (تهران) فرزاد عموزاد – حسین الیاسی (مازندران) مصطفی حسین خانی (تهران) محمد متقی نیا (خراسان رضوی) حمیدرضا زرین پیکر (تهران) امید حسن تبار (مازندران) بهمن تیموری (کرمانشاه) احمد بذری (مازندران) علیرضا کریمی (البرز) حسن یزدانی – کامران قاسم پور – محمدجواد ابراهیمی (مازندران) حسین شهبازی (تهران) ارشک محبی (کرمانشاه) عزت اله اکبری – مجتبی گلیج (مازندران) دانیال شریعتی (همدان) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه) امین طاهری (تهران)

سرمربی: محمد طلایی 
مربیان: یک مربی به معرفی هیأت های کشتی استان های مازندران، تهران، کرمانشاه
سرپرست: علی بیات

 

اشتراک گذاری