اردبیل و گیلان میزبان کلاس های استاژ مربیگری
1396/07/29-19:07
5807
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : مربیان

اردبیل و گیلان میزبان کلاس های استاژ مربیگری

این کلاس ها طی روزهای 22 تا 26 آبان ماه برگزار می شوند

انستیتو فدراسیون کشتی از برگزاری کلاس استاژ مربیگری کشتی آزاد و فرنگی طی روزهای 22 تا 26 آبان ماه در استان های اردبیل و گیلان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir، این کلاس ها به ترتیب روزهای 22 تا 24 و 24 تا 26 آبان ماه در استان های اردبیل و گیلان برگزار می شوند.

هیات های کشتی استان ها، متقاضیان واجد شرایط مربی گری و مربیانی که در سال های 1393 و 1394 در کلاس های استاژ شرکت کرده اند ولی به خاطر صادر نشدن دفترچه ی آن ها در کارگاه های کنترل مربیان سال 1395 شرکت نکرده اند می توانند، در این دوره کنترل شده تا پس از قبولی، دفترچه هایشان صادر گردد.

کلاس استاژ مربیگری کشتی ,اخبار کشتی ایران


اشتراک گذاری