اتحادیه جهانی با راه اندازی رقابت های کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) از سوی ایران موافقت کرد
2017/07/10-17:07
1177
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی های سنتی

اتحادیه جهانی با راه اندازی رقابت های کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) از سوی ایران موافقت کرد

این اقدام یک حرکت جدی در راستای ورود بانوان ایرانی به رقابت های بین المللی کشتی است

با موافقت اتحادیه جهانی کشتی UWW رقابت های کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) از سوی ایران راه اندازی می شود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir پس از پیشنهاد فدراسیون کشتی، مبنی بر برگزاری رقابت های کشتی کلاسیک بانوان (با لباس فرم ویژه و پوشیده)کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در این مورد تصمیم گیری و به فدراسیون کشتی ایران اعلام کرده است که برگزاری این رقابت ها برای مسابقات ملی بانوان از سوی ایران پذیرفته شده و از این پس ایران می تواند این مسابقات را برگزار نماید.

نمایش فیلم همراه خبر منتشر شده از سوی فدراسیون کشتی نشانگر آن است که این نوع کشتی همان کشتی بانوان است منتهی با    لباس کاملا اسلامی و پوشیده که راه را برای ورود بانوان ایرانی به میادین بین المللی کشتی باز می کند.

اتحادیه جهانی در نامه خود به فدراسیون کشتی ایران خاطرنشان کرده است: با آگاهی از  تقاضای گسترده بخشی از بانوان علاقمند به کشتی در دنیا، بویژه بانوان مسلمان، این حرکت یک گام بزرگ در جهت توسعه کشتی آزاد زنان است و در آینده دستاوردهای بیشتری در مورد این طرح خواهد داشت.

با توجه به تأیید اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون کشتی ایران در ابتدا می تواند مسابقات کشتی کلاسیک زنان را با حضور سه تیم داخلی و خارجی در ایران برگزار نماید و با دعوت از تیم های مختلف خارجی در ایران نسبت به توسعه کشتی کلاسیک بانوان در بین کشورهای دیگر اقدام نماید.

همچنین با توجه به اینکه این طرح مورد استقبال کشورهای مسلمان و دیگر علاقمندان به کشتی که نمی خواهند از دوبنده در مسابقات استفاده نمایند قرار خواهد گرفت برگزاری مسابقات با حمایت ایران می تواند در جهت پیشبرد برگزاری مسابقات کشتی کلاسیک بانوان (با پوشش کامل) در رقابت های بین المللی، قاره ای و جهانی گام بلندی را بردارد.

کشتی کلاسیک بانوان UWW

اشتراک گذاری