آنچه باید در خصوص قانون جدید استراحت پزشکی در کشتی دانست
1396/04/28-12:04
2249
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : علم و کشتی داوران مربیان

آنچه باید در خصوص قانون جدید استراحت پزشکی در کشتی دانست

4 دقیقه برای خون ریزی و زمان نامحدود با نظر پزشک رسمی مسابقه برای معالجه مصدومان

فرق استراحت پزشکی با خون ریزی و بدون خون ریزی چیست ؟

شاید خیلی ها باشند که از تعیین شدن زمان 4 دقیقه ایی برای استراحت پزشکی با خبر شده اند، اما دقیقا ندانند که فرق استراحت پزشکی با خون ریزی و بدون خون ریزی چیست و چه زمانی پزشک رسمی مسابقه دستور قطع و یا ادامه آن را می دهد ؟

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir اتحادیه جهانی کشتی پس از اتفاقاتی که در المپیک افتاد از جمله فینال بین گدویف از روسیه و حسن یزدانی از ایران در فینال وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد، قانون استراحت پزشکی در جریان مسابقات را تغییر داد که براساس آن 4 دقیقه برای خون ریزی و زمان نامحدود با نظر پزشک رسمی اتحادیه برای معالجه مصدومان تعیین شد .

در واقع براساس قانون جدید، استراحت پزشکی کشتی گیرانی که در خلال مسابقه دچارمصدومیت همراه با خون ریزی می شوند در مجموع 4 دقیقه فرصت دارند تا پس از معالجه و قطع خون ریزی مسابقه خود را ادامه دهند، اما در صورت تداوم خون ریزی و سپری شدن زمان تعیین شده از سوی اتحادیه ، کشتی را به حریف واگذار و از سوی گروه داوری بازنده اعلام خواهند شد.

این درحالی است که اگر مصدومیت بدون خون ریزی باشد، اینجا پزشک رسمی اتحادیه تعیین کننده اصلی است و اختیار تام برای معالجه بدون زمان نامحدود دارد و اگر اسیب دیدگی را تایید و رای به معالجه و ادامه مسابقه بدهد، گروه داوری باید نظر وی را اعمال کند.

اما اگر آسیب دیدگی از سوی پزشک تمرد یا همان( Simulation  ) تشخیص داده شود، گروه داوری در صورت ادامه کشتی، باید یک امتیاز جریمه بدون اخطار نقض مقررات، برای کشتی گیر خاطی در نظر بگیرند.

با این حساب در قانون جدید،پزشک ها هم در شکست و پیروزی کشتی گیران سهیم می شوند ، به این شکل که اگر کشتی با یک امتیاز جریمه تعلق گرفته به خاطر تمرد به تساوی کشیده شود، کشتی گیری برنده خواهد بود که در شرایط مساوی امتیاز ها اخرین امتیاز را کسب کرده باشد. درواقع یک امتیاز جریمه پزشکی جای برنده و بازنده را با هم عوض می کند.

این قانون از اول سال 2017 میلادی در تمام مسابقات رسمی داخلی و بین المللی اعمال شده است.

اتحادیه جهانی کشتی – استراحت پزشکی

اشتراک گذاری