آزمون استاژ بین المللی داوری زیر نظر انستیتو کشتی برگزار می شود
1396/05/15-11:05
2387
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : مربیان داوران

آزمون استاژ بین المللی داوری زیر نظر انستیتو کشتی برگزار می شود

این آزمون آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد

انستیتو کشتی از برگزاری آزمون داوران ممتاز ملی به ممتاز ویژه برای شرکت در کلاس استاژ بین المللی زیر نظر این انستیتو در آبان ماه 1396 سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبارا کشتی ایران www.iwn.ir شرایط شرکت در این آزمون به شرح زیر است: داوران درجه ممتاز ملی کنترل شده در سال 1395 زیر 38 سال.

سهمیه افزایش داوران بین المللی استان ها:  کرمانشاه 5 داور، مازندران 2 داور ، خوزستان 1 داور ، لرستان 3 داور ، فارس 2 داور ، گلستان 1 داور ، کردستان 1 داور ، مرکزی 1 داور. موارد آزمون: - جدول نویسی مربوط به آخرین قوانین اتحادیه جهانی کشتی: 20 درصد - زبان انگلیسی و یا فرانسه به صورت کتبی و شفاهی (آخرین قوانین موجود بر روی سایت اتحادیه جهانی): 50 درصد - آمادگی جسمانی شامل: آزمون کانکانی، 1 دقیقه دراز و نشست، آزمون چابکی دوی 9×4 متر، عکس العمل دیداری و شنیداری، پرش سارجنت:   30 درصد لازم به یادآوری است نمره قبولی در این آزمون بالای 90 از 100 می باشد. تبصره1: در صورتی که در آزمون های مورد اشاره، قبولی داوران هریک از استان ها بیش از تعداد مجاز سهمیه باشد، بالاترین نمره ی قبول شدگان استان مربوطه، ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2: داورانی که متقاضی انجام آزمون کتبی و شفاهی به زبان فرانسه هستند، می بایست مراتب را حداکثر تا 25 مرداد به فدراسیون اعلام نمایند. مدارک مورد نیاز: 1- کپی پاسپورت با تاریخ اعتبار حداقل یک سال 2- کپی شناسنامه 3- معرفی نامه از هیات کشتی استان مربوط. سپاسگزار خواهد بود برای معرفی داوران واجد شرایط حداکثر تا 25 مرداد، اقدام لازم به عمل آید.

استاژ داوری بین المللی – انستیتو کشتی

اشتراک گذاری