نوجوانان آزاد کار ایران قهرمان سال 2018 جهان شدند

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران چهارشنبه در شهر زاگرب کرواسی و پس از سه روز رقابت سنگین و تنگاتنگ با کشورهای صاحب کشتی، در مجموع با کسب 3 مدال ...

2018/07/04-23:07

اشتراک گذاری