مازندران قهرمان کشتی آزاد سال 1400 شد

تیم مازندران به مقام قهرمانی کشتی آزاد 1400 کشور که عصر امروز جمعه در شهر گرگان به پایان رسید دست یافت ، تیم های تهران و کرمانشاه هم دوم و ...

1400/10/24-20:10

اشتراک گذاری