کلاس توسعه مربی گری کشتی آسیا با حضور مجیدترکان در تایلند در حال برگزاری است

کلاس مربی گری توسعه کشتی آسیا که به درخواست شورای کشتی قاره کهن و موافقت اتحادیه جهانی کشتی با مدرسی مجیدترکان مدیر تیم های کشتی آزاد نوجوانان و جوانان ایران ...

2017/07/26-20:07

حمید بنی تمیم دبیر کل شورای کشتی آسیا شد

انتخابات شورای کشتی آسیا پنج شنبه صبح با حضور نمایندگاه کشورهای قاره کهن از جمله قدرت های درجه اول این قاره در حضور نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی در ...

2017/05/31-12:05

بابک شادگان: کشتی در بین کم آسیب ترین رشته های ورزشی در المپیک 2016

دکتر بابک شادگان رئیس کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی، این رشته را یکی از کم آسیب ترین رشته های ورزشی در المپیک 2016 ریو بر شمرد.

2017/05/16-11:05

اشتراک گذاری