ایران با یک فینالست در 5 وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان 2022 جهان

رقابت های مقدماتی و نیمه نهایی 5 وزن نخست کشتی آزاد نوجوانان 2022 که در شهر رم ایتالیا جریان دارد، در حالی به پایان رسید که ایران با یک فینالیست ...

1401/05/07-21:05

اشتراک گذاری