2 کلاس کنترل و ارتقای داوری در استان های مرکزی و لرستان برگزار می شود
2017/10/16-11:10
1124
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : داوران

2 کلاس کنترل و ارتقای داوری در استان های مرکزی و لرستان برگزار می شود

افتخاریان و مصلایی پور مدرسان این کلاس ها

انستیتو فدراسیون کشتی از برگزاری 2 کلاس کنترل و ارتقای داوری کشتی در استان های مرکزی و لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir کلاس استان مرکزی روز 28 مهرماه برگزاری می شود که سید محمد افتخاریان به عنوان مدرس این کلاس معرفی شده است.

همچنین کلاس استان لرستان طی روزهای 4 و 5 آبان ماه برگزار خواهد شد و محمد مصلایی پور در این کلاس به عنوان مدرس حضور خواهد داشت.

داوری کشتی – کلاس ارتقا و کنترل داوری – اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری