نسیم تغییرات در کشتی به تیم های ملی بزرگسالان هم رسید، حذف سرپرستان در نخستین گام
1398/05/28-11:05
894
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی

نسیم تغییرات در کشتی به تیم های ملی بزرگسالان هم رسید، حذف سرپرستان در نخستین گام

هادی حبیبی و حسام الدین جعفری از سرپرستی تیم های ملی کنار گذاشته می شوند

به نظر می رسد، نسیم تغییرات مدیریت جدید حاکم بر صندلی فدراسیون کشتی به کادرهای فنی تیم های ملی بزرگسالان هم رسیده که در نخستین گام هم حکم برکناری سرپرستان این دو تیم صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir با این حساب قرار نیست هادی حبیبی و حسام الدین جعفری سرپرستان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی از این پس در کنار کادرهای فنی در اردوها یا رقابت های بین المللی باشند .

از قرائن پیداست که فلسفه حضور سرپرست در کنار تیم های ملی در فدراسیون جدید قابل هضم نیست و به عنوان یک سمت اضافه و هزینه بر به آن نگاه می شود و قرار است در راستای کاهش هزینه های اضافی از تیم های فنی جدا و حذف شوند، البته پیش بینی می شود، این کاهش کم کم به تعداد اعضای کادرهای فنی هم برسد.

این درحالی است که از فهرست اعلام شده کشتی گیران و اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی به وسیله محمد بنا برای حضور در اردوی جدید، چنین استنباط می شود که تغییرات در این تیم مختص به حسام الدین جعفری نیست و ناصر نوربخش یار همیشگی وی در یک دهه اخیر هم که تقریبا مسوولیت طراحی تمرینات فرنگی کاران بزرگسال را به عهده داشت نیز از تیم کادر فنی کنار گذاشته شده که در جای خود قابل تعمق است.

حال که مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان به اتمام رسیده که با تفکر جدید بعید است اعضای کادر فنی این تیم ها دوباره به همکاری دعوت شوند و هنوز زمان زیادی هم تا رقابت های امیدها باقی است، تمرکز تصمیم گیرندگان پشت پرده فدراسیون کشتی در ارتباط با تغییرات، معطوف به تیم های بزرگسالان است و این امکان هم وجود دارد که تا زمان اعزام تیم ها به رقابت های جهانی 2019 قزاقستان، تغییرات دیگری نیز در راه باشد.

محمد بنا, ناصر نوربخش , تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان , پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری