مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی روز دوشنبه با حضور داور زنی برگزار می شود
2018/03/10-18:03
280
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر :

مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی روز دوشنبه با حضور داور زنی برگزار می شود

تمامی اعضا در این مجمع شرکت خواهند داشت

فدراسیون کشتی از برگزاری مجمع فوق العاده این فدراسیون در روز دوشنبه هفته جاری با شرکت محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و تمامی اعضای مجمع در محل سالن کنفرانس خانه کشتی عبداله موحد تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir اعضای مجمع که اواخر هفته گذشته خواستار برگزاری مجمع فوق العاده

به منظور بررسی وضعیت استعفای رسول خادم، بازگشت یا عدم بازگشت وی به مدیریت ورزش اول از وزیر ورزش و جوانان شده بودند، حالا باید ساعت 14 روز دوشنبه دور هم جمع شوند تا با هم اندیشی تکلیف مدیریت آینده کشتی را مشخص کنند.

به همین منظور محمد داور زنی به نمایندگی از وزیر ورزش در این مجمع شرکت خواهد کرد تا ضمن بررسی مشکلات مطرح شده و زمینه بازگشت رسول خادم به مدیریت فدراسیون کشتی، همراه با اعضای مجمع ، روند مدیریت کشتی احتمالی بدون خادم را نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

شاید به جراعت می توان گفت که مجمع روز دوشنبه یکی از واقعی ترین نشست روسای هیات های کشتی و اعضای مجمع در خصوص کشتی باشد که تصمیم اتخاذ شده در آن مسیر راه بردی کشتی در سال های آینده را تعیین خواهد کرد.

از طرف دیگر هم روز دوشنبه را باید یکی از روزهای مهم دوران مدیریتی داورزنی به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان دانست، چراکه ماموریت وی در این روز روند فعالیت آینده مهمترین رشته مدال آور ایران در میادین بین المللی را مشخص می کند.

امید است ماموریت داورزنی و تصمیمات این مجمع هر چه هست به سود کشتی و آینده ورزش اول کشور باشد.

مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی, رسول خادم ,پایگاه خبری اخبار کشتی ایران  

 

اشتراک گذاری