فدراسیون کشتی از برگزاری مراحل اول و نهایی انتخابی تیم های ملی در اواخر فروردین و اردیبهشت 97 خبر داد
2018/03/13-22:03
667
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی کشتی آزاد

فدراسیون کشتی از برگزاری مراحل اول و نهایی انتخابی تیم های ملی در اواخر فروردین و اردیبهشت 97 خبر داد

نفرات واجد شرایط برای شرکت در این مسابقات اعلام شد

فدراسیون کشتی از برگزاری مراحل اول و نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان برای شرکت در بازی های 2018 آسیایی جاکارتا و جهانی مجارستان به ترتیب در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه سال 97 خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir قرار است به زودی زمان دقیق و محل برگزاری مرحله اول و نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی اعلام شود.

شرایط نفرات مجاز شرکت در مرحله اول و نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی به شرح زیر است:
الف:
نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :
1- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی جوانان و امید( غیر از طلا) در سال 2017 . 2- سه نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه الف.
3- دو نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ب.
4- نفر برتر هر وزن از آخرین مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشتی کشور گروه ج.
5- سه نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی کشور (اپن) در رده سنی بزرگسالان.
6- اعضای فاقد مدال تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور در مسابقات جهانی 2017 فرانسه که دارای عملکرد مورد تایید شورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط باشند(به پیشنهاد سرمربی و اعلام نظر شورای فنی).
7- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی در رده سنی بزرگسالان.
8- استان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در گروه الف به ترتیب سه ، دو و یک کشتی گیر علاوه بر سایر نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی مرحله اول تیم ملی در رده سنی بزرگسالان در رشته های آزاد و فرنگی  به عنوان سهمیه ویژه خواهند داشت.
9- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات بازی های ایندورگیم .
( مجوز حضور هر کشتی گیر واجدشرایط مازاد بر نفرات واجد شرایط فوق الذکر ، منوط به تصمیم شوراهای فنی تیم های ملی کشتی ازاد و فرنگی خواهد بود)

ب:

نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی مرحله نهایی بزرگسالان در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی عبارتند از :

1-کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات المپیک برزیل در سال 2016 .
2- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی فرانسه در سال 2017.
3- کشتی گیران صاحب مدال طلا از مسابقات امید ها و جوانان جهان در سال 2017 .
4- چهارکشتی گیر آزادکار و فرنگی کار برتر هر وزن از رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول. ( باتوجه به عدم برگزاری مسابقات جام جهانی فرنگی ، حضور کشتی گیران فرنگی کار در مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی همانند کشتی گیران آزاد خواهد بود).

انتخابی تیم های ملی کشتی بزرگسالان سال 97 – پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری