حمید سوریان به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برگزیده شد
2017/12/10-09:12
852
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی

حمید سوریان به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برگزیده شد

سعید حسنی نایب رییس و آرش میراسماعیلی سخنگو و مسوول اجرایی شدند

در دومین نشست اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک که روز شنبه برگزار شد، حمید سوریان قهرمان جهان و المپیک در کشتی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد ، سعید حسنی پور قهرمان کاراته به عنوان نایب رئیس و آرش میراسماعیلی قهرمان جودوی جهان نیز به عنوان سخنگو و مسئول اجرایی این کمیسیون انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، در این نشست که صبح روز گذشته و با حضور اکثریت اعضا ، رییس ، نایب رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک برگزار شد منتخبین طی انتخابات برگزیده و اعلام شدند.

کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک – حمید سوریان – اخبارکشتی ایران

اشتراک گذاری