بیرجند و بندر امام خمینی میزبان قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 98 شدند
2019/09/12-18:09
170
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی کشتی آزاد

بیرجند و بندر امام خمینی میزبان قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال 98 شدند

رقابت های آزاد 11 و 12 و فرنگی 17 تا 19 مهرماه برگزار خواهد شد

فدراسیون کشتی از شهرستان بیرجند و بندر امام خمینی خوزستان به عنوان میزبان رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی سال 98 کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir براساس این خبر قرار است بیرجند روزهای 11 و 12 مهرماه میزبان قهرمانی کشور رشته آزاد باشد و روزهای 17 تا 19 مهرماه نیز قهرمانی کشتی فرنگی نیز در بندرامام خمینی خوزستان برگزار شود.

این رقابت ها تقریبا پس از 7 سال برگزاری به شیوه منطقه ایی، دوباره به سبک قدیم خود برگشت و تمامی استان ها باید در یک دوره از رقابت هابه مصاف هم بروند.

قهرمانی کشور کشتی سال  98, فدراسیون کشتی , پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری