برنامه مسابقات قهرمانی 2018 کشتی آسیا- قرقیزستان اعلام شد
2018/02/21-21:02
1278
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی کشتی آزاد

برنامه مسابقات قهرمانی 2018 کشتی آسیا- قرقیزستان اعلام شد

این رقابت ها 7 تا 13 اسفند ماه جاری در بیشکک برگزار می شود

برنامه قهرمانی کشتی فرنگی و آزاد 2018 آسیا که طی روزهای 7 تا 13 اسفندماه جاری در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه 7 اسفندماه:
ساعت 16:30: قرعه کشی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه 8 اسفندماه:
ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 10 تا 13:30 و 18 تا 20: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه 9 اسفندماه:
ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه 11 اسفندماه:
ساعت 13:30: مراسم قرعه کشی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 12 اسفندماه:
ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 13:30: مراسم قرعه کشی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 13 اسفندماه:
ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی وفینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
اختلاف ساعت ایران با قرقیزستان دو ساعت نیم است به طوری که ساعت 10:30 به وقت قرقیزستان ساعت 8 به وقت ایران است.

قهرمانی 2018 کشتی آسیا , پایگاه خبری اخبارا کشتی ایران

 

اشتراک گذاری