برنامه رقابت های کشتی آزاد لیگ برتر سال 97 اعلام شد
2018/08/15-15:08
401
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی آزاد

برنامه رقابت های کشتی آزاد لیگ برتر سال 97 اعلام شد

آغاز رقابت ها از اول شهریورماه

کمیته لیگ فدراسیون کشتی برنامه رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور در سال 97 را اعلام کرد که براساس آن رقابت ها باید از اول شهریور ماه آغاز شود.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir برنامه این رقابت ها به شرح زیر است :
هفته اول دور رفت (یک شهریورماه)
گروه یک: بیمه رازی بابل (میزبان) – راه و شهرسازی گلستان (مهمان)
رعد پدافند کرمانشاه (استراحت)
گروه دو: ستارگان ساری (میزبان) – پتروشیمی بهشهر (مهمان)
آرش زین بابل (استراحت)
هفته دوم دور رفت: (7 شهریورماه)
گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – بیمه رازی بابل (مهمان)
راه و شهرسازی گلستان (استراحت)
گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – ستارگان ساری (مهمان) 
پتروشیمی بهشهر (استراحت)
هفته سوم دور رفت: (14 شهریورماه)
گروه یک: راه و شهرسازی گلستان (میزبان) – رعد پدافند کرمانشاه (مهمان)
بیمه رازی بابل (استراحت)
گروه دو: پتروشیمی بهشهر (میزبان) – آرش زین بابل (مهمان)
ستارگان ساری (استراحت)

استراحت نیم فصل 15 تا 31 شهریورماه

هفته اول دور برگشت: (یک مهرماه)
گروه یک: راه و شهرسازی گلستان (میزبان) – بیمه رازی بابل (مهمان)
رعد پدفند کرمانشاه (استراحت)
گروه دو: پتروشیمی بهشهر (میزبان) – ستارگان ساری (مهمان)
آرش زین بابل (استراحت)
هفته دوم دور برگشت: (8 مهرماه)
گروه یک: بیمه رازی بابل (میزبان) رعد پدافند کرمانشاه (مهمان)
راه و شهرسازی گلستان (استراحت)
گروه دو: ستارگان ساری (میزبان) – آرش زین بابل (مهمان)
پتروشیمی بهشهر (استراحت)
هفته سوم دور برگشت: (15 مهرماه)
گروه یک: رعد پدافند کرمانشاه (میزبان) – راه و شهرسازی گلستان (مهمان)
بیمه رازی بابل (استراحت)
گروه دو: آرش زین بابل (میزبان) – پتروشیمی بهشهر (مهمان)
ستارگان ساری (استراحت)

کشتی آزاد لیگ برتر 97 , پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

 

 

اشتراک گذاری