ایران با چهار فرنگی کار در صدر اوزان مختلف تازه ترین جدول برترین های جهان
2018/03/09-15:03
311
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی

ایران با چهار فرنگی کار در صدر اوزان مختلف تازه ترین جدول برترین های جهان

خدری ، گرایی ، صالحی‌ زاده و مهدی ‌زاده در صدر جدول اوزان 55 ، 77 ، 97 و 130 کیلوگرم

اتحادیه جهانی کشتی به دنبال اتمام قهرمانی 2018 آسیا در قرقیزستان، تازه ترین جدول برترین های کشتی فرنگی جهان ( ماه مارس ) را اعلام کرد که 4 ایرانی در صدر اوزان 55 ، 77 ، 97 و 130 کیلوگرم قرار گرفته اند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir براین اساس،  رضا خدری در وزن 55، محمد علی گرایی در 77، سید مصطفی صالحی‌ زاده در 97 و بهنام مهدی ‌زاده در وزن 130 کیلوگرم در صدر اوزان خود قرار گرفتند، حسین نوری نیز در وزن 87 کیلوگرم در جایگاه دوم این رده بندی قرار گرفت.
جدول رده‌بندی تازه ترین فرنگی‌کاران برتر جهان به شرح زیر است:
وزن 55 کیلوگرم: 1-رضا خدری(ایران)2- شوتا تاناکورا(ژاپن)3-ژولامان شارشنبیکوف(قرقیزقستان).

60 کیلوگرم:1-ژولچوبکوف(قرقیزستان) 2-شینوبو اوتا(ژاپن) 3- سه اونگ ری(کره شمالی).

63 کیلوگرم:1-آماتوف(قرقیزستان)2-المرات تاسمرداف ( ازبکستان)- 3-میرامبک آیناگولوف(قزاقستان).

67 کیلوگرم:1-المات کبیسپایف(قزاقستان)2-اسماعیل بوررو مولینا (کوبا)3 -سوچیکا شیمویامادا(ژاپن).

72 کیلوگرم: 1-دمو ژادرایف(قزاقستان)2-آکیول محموداف(قرقیزستان)3-توموهیرو اینو(ژاپن).

77 کیلوگرم:1-محمد علی گرایی(ایران) 2- بین یانگ (چین)3- اکرم بوجملین(الجزایر).

82 کیلوگرم:1-اسخات دیلموخامدوف (قزاقستان) 2- اتابک عزیزبکوف (قرقیزستان) 3 -احمد علی محمود(مصر).

87 کیلوگرم:1-حسین موتسولگوف (قزاقستان) 2 -حسین نوری (ایران) 3 -ماساتو سومی(ژاپن).

97 کیلوگرم:1-سید مصطفی صالحی‌زاده (ایران) 2-رستم آساکولوف (ازبکستان)3-حمزه هالوی(الجزایر).

وزن 130 کیلوگرم:1-بهنام مهدی‌زاده(ایران) 2 -انتو ساونکو (قزاقستان)3-مامینجان عبدالله‌یف (ازبکستان)

جدول برترین فرنگی کاران جهان – محمدعلی گرایی – پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری