اسامی داوران قضاوت کننده در انتخابی نهایی تیم های ملی کشتی اعلام شد
2018/05/08-11:05
408
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر : کشتی فرنگی کشتی آزاد

اسامی داوران قضاوت کننده در انتخابی نهایی تیم های ملی کشتی اعلام شد

3 داور S1 خارجی همراه با 16 داور S1 و یک بین المللی ایرانی امر قضاوت این رقابت ها را به عهده خواهند داشت

فدراسیون کشتی اسامی 16 داور درجات S1 و یک بین المللی کشتی ایران و 3 داور S1 دعوتی از اوکراین ، ایتالیا و هلند را برای قضاوت رقابت های نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir از میان 19 داور بین المللی مشخص شده 4 داورS1  و 12 داور یک بین المللی شامل داوران ایرانی است و 3 داور S1 هم خارجی هستند.

نکته قابل توجه این است که فدراسیون کشتی به درستی جدول نوبتی داوران برای قضاوت در مسابقات مختلف داخلی را کنار گذاشته و از طریق گزیشنی نفرات مورد نظر برای قضاوت در این رقابت ها را انتخاب کرده است.

البته نفرات شایسته دیگری هم بودند که می توانستند در میان فهرست اعلام شده قرار گیرند که متاسفانه همان اعمال نظرهای مغرضانه پشت پرده اجازه نداد از صافی افراد دخیل در انتخاب داوران عبور کنند.

به هر صورت امید است اکیپ داوران داخلی و خارجی بتوانند با هماهنگی لازم رقابت های حساس انتخابی نهایی تیم های ملی را قضاوت کرده و با رعایت تازه ترین بندهای تغییرکرده در قوانین شرایط مناسب را برای ارایه توانایی های کشتی گیران مدعی ایجاد کنند.

داوران بین المللی کشتی , انتخابی نهایی تیم های ملی ,پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری